֖sterreichischer Eiskunstlaufverband

Top-Aktuelle Themen

finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter

Freitag, 26. Oktober 2018
Donnerstag, 1. November 2018

Salzburg

Termin noch offen

Mittwoch, 7. November 2018

Graz

abgesagt

Freitag, 23. November 2018

Innsbruck

Ausschreibung

Entry Form

PPC Form

Entries

Timetable

Entries/Results

 

Sonntag, 9. Dezember 2018

Eisenstadt

Entries/Results

 

Donnerstag, 13. Dezember 2018

Gmunden

Österreichische Meisterschaften 2019

13.-16. Dezember 2018 in Gmunden

Ausschreibung

Ausschreibung SYS

Hotelinformation

Shuttle-Information

Zeitplan

Entries/Results

Mittwoch, 2. Januar 2019

Gmunden

Donnerstag, 3. Januar 2019

Innsbruck

Ausschreibung

Anmeldeformular

Zeitplan

Entries/Results

Donnerstag, 17. Januar 2019

Salzburg

Mozart Cup 2018

Ausschreibung ISU

Ausschreibung Interclub

Event Schedule

Entries

Entries/ Results

Samstag, 19. Januar 2019

Eisenstadt

Ausschreibung

Nennliste

Zeitplan

Entries/Results

 

Samstag, 26. Januar 2019

Eisenstadt

Ausschreibung

Ausschreibung Breitensport

Nennungen

Zeitplan

Entries/Results

Schruns

Ausschreibung Interclub

Anmeldeformular

PPC

Entries/Results

Samstag, 2. Februar 2019

Feldkirch

Ausschreibung

Entries/Results

Freitag, 8. Februar 2019

Salzburg

Ausschreibung

PPC

Nennformular

Entries/Results

Freitag, 22. Februar 2019

St. Pölten

Ausschreibung

Entries/Results

Samstag, 23. Februar 2019

St. Pölten

Ausschreibung

Anmeldeformular

Zeitplan

Entries/Results

Montag, 25. Februar 2019

Innsbruck

 

Ausschreibung

Webseite

Livestream

Entries/Results

Protokoll

Freitag, 1. März 2019

Termin noch offen

Freitag, 8. März 2019

Kufstein

Ausschreibung

Samstag, 9. März 2019

Feldkirch

Ausschreibung Feldkirch Trophy

Entries/Results Feldkirch Trophy

 

Ausschreibung Schattenburg Cup Singles

Ausschreibung Schattenburg Cup SYS

Ausschreibung Schattenburg Cup Adult

Entries/Results Schattenburg Cup

 

Sonntag, 10. März 2019

Traiskirchen

Ausschreibung

Nennliste

Zeitplan

Entries/Results

Samstag, 16. März 2019

Wien

Samstag, 30. März 2019

Steindorf

Sonntag, 31. März 2019

Steindorf

Ausschreibung

Freitag, 14. Juni 2019

Wien